Артикль

Цей тест перевіряє правильність вживання означеного, неозначеного артиклів, а також випадки, коли артикль не вживається.

Артикль

Start
Congratulations - you have completed Артикль. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return

Артикль в англійській мові – службова частина мови, яка служить для визначення категорії невизначеності / визначеності.

Неозначений артикль a (an) походить від числівника one і використовується, як правило, з іменником в однині, що позначає обчислювані предмети.

Неозначений артикль у формі літери a використовується з іменниками, що розпочинаються на приголосний звук, у формі an– лише з іменниками, що розпочинаються на голосний звук.

Неозначений артикль використовується в наступних випадках:

 1. Коли  артикль використовується у класифікованому значенніі відносить предмет до певного класу або групи предметів:

There is a ball on the grass. – На траві лежить м’яч (а не людина, собака чи щось інше).

До такого значення артикля також відносяться окличні речення з використанням слова what:

What a tall boy! – Який високий хлопець!

What an awful film! – Який поганий фільм!

Та артиклі перед обчислюваними іменниками зі словами rather, quite, such и most:

It’s quite a difficult question. – Це досить важке питання.

 1. Коли артикль використовується в узагальнюючому значенні. В такому випадку артикль позначає, що іменник є представником деякого класу і все, що про нього сказано в реченні, можна віднести до інших предметів цього ж класу:

A cow gives milk. – Корова (будь-яка) дає молоко.

 1. Коли артикль використовується у числовому значенні, виражаючи число “один”:

I’ll come in an hour. – Я приїду через (одну) годину.

Також артиклі в числовому значенні можуть набувати значення “чарка“(одна), “порція“, “різновид” та ін.:

Let’s drink a coffee or two? – Давай по однійдві чашці кави?

 1. Коли предмет, особа чи поняття вперше згадані в контексті. Вони ще не відомі співрозмовникові або читачеві:

In the distance they saw a lake. – Вдалині вони побачили озеро (поки що невідомо яке).

 1. Неозначений артикль також вживається у стійких словосполученнях:

a few – трошкидекілька

a little – трошкинебагато

a lot of – багато

a number of – деяка кількість

as a result – у результаті

at a distance of – на відстані

at a loss – у розгубленості

at a speed of – зі швидкістюна швидкості

at a time – за один раз

for a long / short time – протягом тривалого / короткого часу

in a hurry –  квапливо

in a whisper – пошепки

on a large / small scale – у великому / малому масштабі

to go for a walk – піти на прогулянку

to have a good / bad time – добре / погано проводити час

Означений артикль the

Означений артикль the походить від вказівного займенника that, звідси і його значення. Він використовується в однині та множині з обчислюваними та необчислюваними іменниками.

Означений артикль використовується в наступних випадках:

 1. Коли предмет або особа вже згадувалися або він є відомим з контексту:

This is a map. The map is large. – Це карта. Карта є великою.

 1. Якщо іменник є єдиним у своєму роді або в даній ситуації:

The Bengal tiger is on the brink of extinction. – Бенгальський тигр (як вид) знаходиться на межі вимирання.

 1. Якщо перед іменником використовується порядковий числівник або прикметник у найвищому ступені:

The highest mountain is Everest. – Еверестнайвища гора.

 1. Перед іменником, що позначає речовину, якщо мова йде про деяку кількість цієї речовини, яка знаходиться в пакеті, банці та ін. ємкості:

Pass the milk, please.  – Передайте молоко, будь ласка.

 1. Перед іменниками, що позначають частини доби(ранок, вечір та ін.):

I get up at seven in the morning. – Я встаю о сьомій годині ранку.

 1. Словаnext, following, last, veryи only вимагають вживання означеного артикля:

The only question I have is how much I will be paid. – Мене хвилює лише одне питання: скільки мені заплатять.

 1. З іменниками в множині, коли на увазі маються всі члени однієї групи:

The citydwellers often suffer air pollution. – Жителі міст часто страждають від забруднення повітря.

 1. Коли необхідно провести порівняння або ж додатково уточнитияку-небудь деталь:

You are not the light-minded John I knew. – Ти вже не той легковажний Джон, котрого я колись знав.

 1. Перед прізвиськами:

John the Tall is a famous robber in this town. – Високий Джонвідомий у цьому місті грабіжник.

Крім вищезазначених ситуацій, означений артикль the використовується з наступними власними іменами:

 • з астрономічними назвами: the Sun, the North Star
 • з географічними назвами: the South Pole, the Hague, the Crimea
 • з назвами гір: the Crimean Mountains, the Carpathian Mountains
 • з ріками: the Thames, the Dnipro
 • з морями та океанами: the Black Sea, the Atlantic Ocean
 • з частинами світу: in the North, to the West
 • з назвами каналів: the Panama Canal, the Suez Channel
 • з назвами деяких країн: the USA, the Netherlands, the United Kingdom
 • з національностями: the Ukrainians, the Americans
 • з назвами пустель: the Sahara, the Gobi
 • з районами міст: the Bronx, the City
 • з назвами судів: the Queen Elizabeth
 • з назвами газет: the Times, the Guardian
 • з назвами граматичних категорій: the Noun, the Passive Voice
 • з назвами сімей: the Forsytes, the Simpsons

Також він використовується у стійких словосполученнях:

all the same – байдуже

by the way – доречі

on the one hand / on the other hand – з однієї / з іншої сторонни

on the right / on the left – праворуч / ліворуч

on the whole – в цілому

the day after tomorrow – післязавтра

the day before yesterday – позавчора

the other – інший

to play the piano / violin – грати на піаніно / скрипці

to tell the truth – розказувати правду

Нульовий артикль

Нульовим артиклем в англійській мові позначаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений a (an), ні означений the. Артикль не потрібно використовувати в наступних випадках:

 1. Якщо мав знаходитися неозначений артикль, але його немає, оскільки іменник вживається у множині:

I see people having fun. – Я бачу, як люди розважаються.

 1. Зіменами людей, тварин:

I hear Lucky scratching the door. – Я чую як Лакі шкрябає двері.

 1. Знеобчислюваними абстрактними іменниками:

She is an expert in modern art. – Вона експерт у сучасному мистецтві.

 1. Якщо з іменником використовуються присвійні, вказівні, питальні і невизначені займенники або ж іменники у присвійному відмінку:

I love her stories. – Мені подобаються її історії.

 1. З необчислюваними іменниками, що позначають речовину:

Water is a vital substance for our life. – Вода є життєво необхідною речовиною для нашого життя.

 1. Коли мова йде про двох тісно пов’язаних між собою людей або предмета:

They look like mother and son. – Вони виглядають як мати та син.

 1. З титулами, якщо після титулу йде прізвище:

Mister Jefferson, you are welcome. – Містер Джеферсон, ласкаво просимо.

Також артикль не використовується з деякими географічними назвами:

 • з затоками: Cardiff Bay
 • з озерами, якщо перед ним йде слово «lake»: Lake Ontario
 • з назвами водопадів: Niagara Falls
 • з островами: Malta
 • з назвами гір (але не з гірськими пасмами): Everest
 • з континентами: Europe, Asia
 • з назвами країн: Croatia
 • за назвами міст: London, Saint-Petersburg

Відсутній артикль і у деяких стійких словосполученнях:

at breakfast / dinner / lunch – за сніданком / вечерею / обідом

at home – вдома

at night – вночі

at sunset / sunrise – на заході сонця / світанку

at war/peace – у війні / мирі

by accident – випадково

by air/water/sea/land – літаком / водним шляхом / морем / по суші

by chance – за збігом обставин

by heart – напамять

by mistake – помилково

by train / ship / bus – поїздом / кораблем / автобусом

from time to time – час від часу

in case of – у випадку

in fact – насправді

in secret – потай

in sight – на видув полі зору

in time – вчасно

on demand – на вимогу

та в інших.

Крім того, артикль в англійській мові може опускатися, хоча за правилом він має бути розміщеним у реченні. Найчастіше це трапляється у:

 • В газетних заголовках:

Old lady detains a robber. – Стара леді затримує грабіжника.

 • В телеграмах:

Monthly report needed send first opportunity. – Необхідний щомісячний звіт, відправте за першої можливості.

 • У сценаріях:

Actors stand near cinema, then move across street. – Актори стоять біля кінотеатру, потім переходять вулицю.

 • У примітках, словникових статтях: