Look

Цей тест перевіряє знання значень фразового дієслова ‘look’який входить до списку програми ЗНО з англійської мови.

Дієслово look

Start
Congratulations - you have completed Дієслово look. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112End
Return

Look about / around – озиратися, оглядатися, обводити очима щось (наприклад, приміщення)

Do we have to pay to look around this castle? – Нам потрібно заплатити за те, що ми оглянемо цей замок?

Look after – стежити очима за; доглядати, доглядати, стежити, піклуватися про кого-небудь (про щось)

She was looking after the train as it was leaving the station. – Вона проводжала очима поїзд, що відходить.

This garden seems to have been looked after. – Здається, що за цим садом доглядають.

Look ahead – дивитися вперед (у майбутнє); передбачати

Looking ahead to the future, we can imagine the time when all cars will fly. – Заглядаючи в майбутнє, ми можемо уявити, що настане час, коли машини будуть літати.

Look at – дивитися на когось (щось), поглянути, перевірити (У цьому випадку значення фразового дієслова look збігається з основним значенням слова). Ще одне значення – вдуматися, звернути увагу.

He won’t even look at milk. – Він і дивитися не хоче на молоко.

I must get my car looked at. – Треба, щоб мою машину подивилися.

Look back – оглянутися (в прямому сенсі і в переносному – в минуле), згадати

Never look back, you can’t change the past. – Не озирайся в минуле, ти не можеш його змінити.

Look down (on) – потупити погляд, дивитися із презирством, дивитися зверхньо; падати, знижуватися (про ціну)

I looked down towards the water – Я подивився вниз на воду.

At first, his parents looked down on his marrying Natalka. – Спочатку його батьки зі зневагою ставилися до того, що він одружився на Наталці

Look for – шукати, підшукувати, очікувати, сподіватися

I looked for better things from her. – Я чекала від неї кращого.

She’s been looking for an apartment for half a year already. – Вона підшукує квартиру вже півроку.

Look forward to – чекати з нетерпінням

I’m so looking forward to it. – Я так цього чекаю.

Look in – заглянути до когось, зайти

You should look in to see us, if only for a minute. – Ти б заглянув до нас хоча б на хвилинку.

Look into – досліджувати, розглядати

I shall look into this report – Я уважно подивлюся цей звіт..

Look on – вважати ким-небудь, спостерігати, дивитися як на когось

She looks on him as her son. – Вона вважає його своїм сином.

Look out for – видивлятися, розшукувати

Look out for Vlad while you’re in the airport. – Коли будеш в аеропорту, пошукай Влада.

Look over (through) – проглядати, переглянути, не помітити; перевіряти, оглядати

The teacher was looking over our homework. – Учитель переглядав нашу домашню роботу.

I’m just looking over what you’ve written. – Я тільки перевіряю те, що ти написав.

Look to – звертатися до кого-небудь (за чим-небудь), розраховувати на, сподіватися.

He looked to hear from her. – Він чекав, що вона дасть про себе знати.

We looked to them for help. – Ми розраховували на їх допомогу.

Look up – відшукувати (інформацію); поліпшуватися

I looked it up in the dictionary. – Я знайшов це в словнику.

Our financial situation is looking up. – Наше фінансове становище поліпшується.

Look up to – рівнятися на когось, захоплюватися, поважати

I looked him up to being so courageous. – Я захоплювався його сміливістю (хоробрістю).

He is looked up to by many people. – Він користується загальною повагою.