Особові займенники

Тест перевіряє знання особових займенників.

Personal Pronouns. Особові займенники

Start
Congratulations - you have completed Personal Pronouns. Особові займенники. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112End
Return

Personal Pronouns. Особові займенники

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки — називний та об’єктний.

I — я
You — ти
He — він
She — вона
It — воно (він, вона)
We — ми
You — ви
They — вони
Me — мене, мені
You — тебе, тобі
Him — його, йому
Her — її, їй
It — його, йому, її, їй
Us — нас, нам
You — вас, вам
Them — їх, їм

 

Займенник it вживається для позначення речей, назв неістот, тварин і рослин, а також іменникаbaby (немовля), ситуації чи думки:
I’ve found a box. It was made of wood. (Я знайшов коробку. Вона була деревяною.)

It використовують тоді, коли говорять про час, відстань та погоду:
It’s five o’clock. (П’ята година.)
It was Saturday yesterday. (Учора була субота.)

It вживають у конструкціях як із неозначеною формою дієслова (to-infinitive), так і з підрядним реченням, яке починається з that:
It is nice to meet you. (Радий з вами познайомитися.)
It is interesting to know foreign languages. (Знати іноземні мови — цікаво.)