Тестування

On-line тестування

The Degrees of Comparison of Adjectives

Тест перевіряє знання ступенів порівняння прикметників та правильність їх вживання.

Особові займенники

Тест перевіряє знання особових займенників.

Дієслово ``Look``

Цей тест перевіряє знання значень фразового дієслова ‘look’який входить до списку програми ЗНО з англійської мови.

Grammar Test

Цей тест перевіряє базові знання з граматики англійської мови та допоможе виявити над якими темами Вам слід ретельніше працювати.

Артикль

Цей тест перевіряє правильність вживання означеного, неозначеного артиклів, а також випадки, коли артикль не вживається.

Present Simple vs Present Continuous

Тест перевіряє знання правил утворення та вживання The Present Simple Tense й The Present Continuous Tense, а також розуміння різниці між ними.